Thứ Sáu, 17/03/2017

071224434445

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
43.029.075.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 43.029.075.000đ
Giải nhất OOOOO 56 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3008 300.000đ
Giải ba OOO 53995 30.000đ