Thứ Tư, 17/02/2021

031821223644

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.047.161.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.047.161.500đ
Giải nhất OOOOO 22 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1347 300.000đ
Giải ba OOO 19360 30.000đ