Thứ Sáu, 17/02/2017

121525273741

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.113.481.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 30.113.481.000đ
Giải nhất OOOOO 86 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4144 300.000đ
Giải ba OOO 62854 30.000đ