Thứ Sáu, 17/01/2020

082628374042

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.200.768.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.200.768.000đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1044 300.000đ
Giải ba OOO 18296 30.000đ