Thứ Tư, 16/12/2020

101122273641

GIÁ TRỊ JACKPOT
58.449.750.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 58.449.750.000đ
Giải nhất OOOOO 35 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1359 300.000đ
Giải ba OOO 22947 30.000đ