Thứ Sáu, 16/12/2016

050833343944

GIÁ TRỊ JACKPOT
57.376.762.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 57.376.762.500đ
Giải nhất OOOOO 95 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4340 300.000đ
Giải ba OOO 71908 30.000đ