Thứ Tư, 16/11/2016

010917284344

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.092.467.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.092.467.000đ
Giải nhất OOOOO 131 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6483 300.000đ
Giải ba OOO 109092 30.000đ