Chủ Nhật, 16/10/2016

052131333842

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
92.030.182.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 92.030.182.500đ
Giải nhất OOOOO 17 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1178 300.000đ
Giải ba OOO 20388 30.000đ