Thứ Tư, 16/09/2020

052029303840

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.847.296.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 29.847.296.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 976 300.000đ
Giải ba OOO 16185 30.000đ