Thứ Sáu, 16/09/2016

040506233134

GIÁ TRỊ JACKPOT
44.453.054.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 44.453.054.500đ
Giải nhất OOOOO 12 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 673 300.000đ
Giải ba OOO 12773 30.000đ