Chủ Nhật, 16/08/2020

020506203339

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
17.198.203.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 17.198.203.500đ
Giải nhất OOOOO 7 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 729 300.000đ
Giải ba OOO 13507 30.000đ