Thứ Sáu, 16/08/2019

061415193139

GIÁ TRỊ JACKPOT
37.492.523.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 37.492.523.500đ
Giải nhất OOOOO 14 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 915 300.000đ
Giải ba OOO 16248 30.000đ