Thứ Tư, 16/08/2017

061115192241

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.511.266.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.511.266.500đ
Giải nhất OOOOO 41 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1793 300.000đ
Giải ba OOO 28451 30.000đ