Chủ Nhật, 16/07/2017

021027293739

GIÁ TRỊ JACKPOT
107.310.536.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 107.310.536.500đ
Giải nhất OOOOO 112 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5224 300.000đ
Giải ba OOO 89502 30.000đ