Thứ Sáu, 16/06/2017

061017212738

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.665.599.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.665.599.500đ
Giải nhất OOOOO 44 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1879 300.000đ
Giải ba OOO 31706 30.000đ