Thứ Tư, 16/05/2018

102123253538

GIÁ TRỊ JACKPOT
13.942.069.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 13.942.069.000đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1094 300.000đ
Giải ba OOO 18595 30.000đ