Chủ Nhật, 16/04/2017

060718293244

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
21.551.860.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 2 10.775.930.250đ
Giải nhất OOOOO 70 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2555 300.000đ
Giải ba OOO 38962 30.000đ