Thứ Tư, 16/01/2019

010814243140

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.145.812.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.145.812.500đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1077 300.000đ
Giải ba OOO 18823 30.000đ