Thứ Sáu, 15/12/2017

131417242843

GIÁ TRỊ JACKPOT
58.946.980.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 58.946.980.500đ
Giải nhất OOOOO 34 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1964 300.000đ
Giải ba OOO 34965 30.000đ