Chủ Nhật, 15/11/2020

141621294041

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.148.689.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 23.148.689.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 843 300.000đ
Giải ba OOO 14669 30.000đ