Thứ Sáu, 15/11/2019

021327334041

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.604.919.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.604.919.500đ
Giải nhất OOOOO 19 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 661 300.000đ
Giải ba OOO 11224 30.000đ