Thứ Tư, 15/11/2017

010915273343

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
20.031.482.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 20.031.482.500đ
Giải nhất OOOOO 42 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2024 300.000đ
Giải ba OOO 27601 30.000đ