Chủ Nhật, 15/09/2019

080928333543

GIÁ TRỊ JACKPOT
89.344.198.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 89.344.198.000đ
Giải nhất OOOOO 34 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1737 300.000đ
Giải ba OOO 31595 30.000đ