Thứ Sáu, 15/09/2017

032435374043

GIÁ TRỊ JACKPOT
59.876.865.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 59.876.865.000đ
Giải nhất OOOOO 35 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2055 300.000đ
Giải ba OOO 35198 30.000đ