Thứ Tư, 15/08/2018

122425334044

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.830.706.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.830.706.500đ
Giải nhất OOOOO 18 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 853 300.000đ
Giải ba OOO 14849 30.000đ