Thứ Tư, 15/07/2020

101118192045

GIÁ TRỊ JACKPOT
30.337.936.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 30.337.936.500đ
Giải nhất OOOOO 27 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1166 300.000đ
Giải ba OOO 18372 30.000đ