Thứ Tư, 15/03/2017

030910313240

GIÁ TRỊ JACKPOT
32.528.800.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 32.528.800.000đ
Giải nhất OOOOO 74 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 3105 300.000đ
Giải ba OOO 54469 30.000đ