Thứ Sáu, 15/02/2019

032226273044

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.754.252.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 20.754.252.000đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1109 300.000đ
Giải ba OOO 17557 30.000đ