Thứ Tư, 15/02/2017

041619272930

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.068.008.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 22.068.008.000đ
Giải nhất OOOOO 81 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 4306 300.000đ
Giải ba OOO 64569 30.000đ