Thứ Tư, 15/01/2020

020819313844

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.510.758.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.510.758.000đ
Giải nhất OOOOO 29 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1037 300.000đ
Giải ba OOO 18007 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1