Thứ Sáu, 14/12/2018

071620263034

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.853.774.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.853.774.500đ
Giải nhất OOOOO 11 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 757 300.000đ
Giải ba OOO 12986 30.000đ