Thứ Tư, 14/12/2016

050612162630

GIÁ TRỊ JACKPOT
42.627.154.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 42.627.154.000đ
Giải nhất OOOOO 112 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6196 300.000đ
Giải ba OOO 97449 30.000đ