Thứ Tư, 14/11/2018

121424263040

GIÁ TRỊ JACKPOT
48.159.309.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 48.159.309.000đ
Giải nhất OOOOO 28 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1296 300.000đ
Giải ba OOO 21256 30.000đ