Thứ Tư, 14/10/2020

040723324344

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.714.617.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.714.617.500đ
Giải nhất OOOOO 30 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 955 300.000đ
Giải ba OOO 14802 30.000đ