Thứ Sáu, 14/10/2016

030709182839

GIÁ TRỊ JACKPOT
87.558.225.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 87.558.225.500đ
Giải nhất OOOOO 66 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2445 300.000đ
Giải ba OOO 30221 30.000đ