Thứ Sáu, 14/09/2018

121617182634

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.118.111.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 31.118.111.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1100 300.000đ
Giải ba OOO 17553 30.000đ