Thứ Tư, 14/09/2016

021114232532

GIÁ TRỊ JACKPOT
41.528.788.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 41.528.788.000đ
Giải nhất OOOOO 36 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1363 300.000đ
Giải ba OOO 19385 30.000đ