Thứ Sáu, 14/08/2020

091821243441

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.762.353.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 15.762.353.000đ
Giải nhất OOOOO 13 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 738 300.000đ
Giải ba OOO 12530 30.000đ