Thứ Tư, 14/08/2019

132022243334

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.518.894.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 34.518.894.000đ
Giải nhất OOOOO 20 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 855 300.000đ
Giải ba OOO 14855 30.000đ