Chủ Nhật, 14/07/2019

020307253334

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.014.911.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.014.911.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 673 300.000đ
Giải ba OOO 11490 30.000đ