Thứ Sáu, 14/07/2017

021319242533

GIÁ TRỊ JACKPOT
89.529.309.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 89.529.309.000đ
Giải nhất OOOOO 117 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 5580 300.000đ
Giải ba OOO 85618 30.000đ