Thứ Sáu, 14/06/2019

021216363745

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.177.934.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 14.177.934.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 688 300.000đ
Giải ba OOO 11136 30.000đ