Thứ Tư, 14/06/2017

050815253135

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
82.060.579.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 82.060.579.000đ
Giải nhất OOOOO 162 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 6375 300.000đ
Giải ba OOO 89284 30.000đ