Chủ Nhật, 14/04/2019

041320343537

CHÚC MỪNG CHỦ NHÂN GIẢI ĐẶC BIỆT
44.071.252.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 1 44.071.252.500đ
Giải nhất OOOOO 21 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1015 300.000đ
Giải ba OOO 19036 30.000đ