Thứ Sáu, 14/04/2017

040510333638

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.396.351.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.396.351.500đ
Giải nhất OOOOO 32 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1755 300.000đ
Giải ba OOO 31477 30.000đ