Thứ Tư, 14/03/2018

122123273134

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.816.618.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 16.816.618.000đ
Giải nhất OOOOO 33 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1559 300.000đ
Giải ba OOO 25655 30.000đ