Chủ Nhật, 14/02/2021

031318213944

GIÁ TRỊ JACKPOT
18.057.569.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 18.057.569.500đ
Giải nhất OOOOO 23 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 973 300.000đ
Giải ba OOO 15597 30.000đ
In vé dò 1/1
In vé dò 4/1