Chủ Nhật, 13/12/2020

101220364144

GIÁ TRỊ JACKPOT
53.778.716.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 53.778.716.000đ
Giải nhất OOOOO 24 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 1297 300.000đ
Giải ba OOO 22820 30.000đ