Thứ Tư, 13/12/2017

040719243238

GIÁ TRỊ JACKPOT
52.263.301.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 52.263.301.500đ
Giải nhất OOOOO 53 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 2271 300.000đ
Giải ba OOO 36231 30.000đ