Thứ Sáu, 13/11/2020

082223333436

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.632.894.500đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot OOOOOO 0 21.632.894.500đ
Giải nhất OOOOO 16 10.000.000đ
Giải nhì OOOO 810 300.000đ
Giải ba OOO 13540 30.000đ